HELLO PROMO: Tot €800 korting op een topselectie e-bikes!

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Deze website is eigendom van Hello Vélo NV. Wij staan als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE 0795.581.033.

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgend adres:
Prins Boudewijnlaan 117
9100 Sint-Niklaas
België

Dit is ook ons bezoek- en facturatieadres.
Je kan ons steeds telefonisch bereiken via +32 (0) 3 780 33 68 of Via mail: info@hellovelo.be

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Hello Vélo webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Hello Vélo NV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

HERROEPINGSRECHT
Volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Prijzen en leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.

LEVERING EN LEVERTERMIJN
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal dit duidelijk naar u worden gecommuniceerd en zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

GEBREKEN
U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?
Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Hello Vélo NV te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering schriftelijk per e-mail te melden. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. Daarenboven zal geen terugzending van goederen aanvaard worden, behoudens geschreven akkoord van onzentwege.

GESCHILLEN
In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van Sint-Niklaas bevoegd.

Vergelijk

x